نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهدف نشریه علمی- پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، گسترش ، پیشبرد و ارتقای سطح علمی در میان استادان ودانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری وعملی در حوزه انرژی شامل مدیریت انرژی، راههای کاهش اتلاف انرژی، استفاده از انرژیهای نو و انرژی خورشیدی، بهینه سازی انرژی در صنایع مختلف اعم از سیستم های تولید، انتقال و ‌توزیع انرژی الکتریکی نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمیایی، معدنی و فرآوری، تبدیل انرژی، خودرو سازی می باشد.
مقالات ارسالی به نشریه باید دارای ویژگی های زیر باشند : مقالات حاوی مطالب نو در زمینه های مباحث انرژی بوده و قبلا" در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشند.مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها ومجامع علمی ازاین قاعده مستثنی هستند. و مانند مقاله های دیگر ارزیابی می شوند ودر صورت تایید به چاپ می رسند. همچنین مقالاتی که مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته،نقد و بررسی موضوعات و طرح نظرات جدید و نتایج نو در زمینه انرژی باشند قابل بررسی خواهند بود. از کلیه محققان درخواست می گردد مقالات پژوهشی اصیل و جدید خود را از طریق سایت نشریه به آدرس http://www.energy.kashanu.ac.ir یا از طریق ایمیلenergy-journalkashanu.ac.ir ارسال فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب