نشریه مهندسی و مدیریت انرژی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی  مهندسی و مدیریت انرژی با مجوز شماره ۳/۱۱/۲۲۳۲ تاریخ ۸۸/۱۲/۲۴ وزارت علوم تحقیقات وفناوری و مجوز انتشار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۹۲۴۶/۹۰ تاریخ ۹۰/۷/۲۵ شروع به فعالیت نموده است این نشریه  بصورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشی محققان و استادان گرامی را منتشر می نماید. شماره ISSN چاپی مجله ۲۹۵۱-۲۳۴۵ می باشد.
کلیه مقالات منتشر شده در سایت نشریه به آدرس energy.kashanu.ac.ir قابل مشاهده می باشد.
مجله مهندسی و مدیریت انرژی یک مجله دسترسی آزاد (OPEN ACCESS)بوده که مقالات آن به­ صورت رایگان قابل دسترس است.

نوع اعتبار                     علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

  • توالی وسال انتشار         فصلنامه از سال ۹۰
  • رتبه در وزارت علوم        ب
  • نوع داوری                     یک سو ناشناس
  • زبان نشریه                    فارسی / انگلیسی
  • نوع انتشار                     الکترونیکی،چاپی
  • نوع دسترسی                رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی       دارد
  • هزینه بررسی و انتشار     دارد
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی و مدیریت انرژی:
http://energy.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب