دوره 7، شماره 2 - ( 4-1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 42-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:  
امروزه استفاده از عملیات پیش‌تیمار برای کاهش زمان، انرژی و هزینه‌های خشک‌کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی موردتوجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، گیاه دارویی رزماری با استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو در سه تیمار (90 وات به‌مدت 5 دقیقه، 180 وات به‌مدت 5/2 دقیقه و 360 وات به‌مدت 5/1 دقیقه) و تیمار شاهد (بدون عملیات پیش‌تیمار) در یک خشک‌کن جریان هوای گرم در دماهای 40، 50 و 60 درجۀ سانتی‌گراد خشک و پارامترهای انرژی و ترمودینامیکی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین میزان انرژی و گرمای مخصوص موردنیاز در دمای 60 درجۀ سانتی‌گراد و پیش‌تیمار 360 وات و بالاترین میزان این دو پارامتر در دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و در تیمار شاهد بود. همچنین بالاترین میزان بازده حرارتی و بازده همرفتی به‌ترتیب 32/64 کیلوگرم بر کیلوژول، 32/33 درصد در دمای 60 درجۀ سانتی‌گراد و اعمال پیش‌تیمار 360 وات و پایین‌ترین میزان بازده حرارتی و بازده همرفتی به‌ترتیب 15/5 کیلوگرم بر کیلوژول، 54/11 درصد در دمای 40 درجۀ سانتی‌گراد و اعمال بدون پیش‌تیمار (تیمار شاهد) اتفاق افتاد. تغییرات روند بازده انرژی و خشک‌کردن به‌دلیل اعمال پیش‌تیمار مایکروویو روند نامنظمی داشت، اما می‌توان نتیجه گرفت که اعمال پیش‌تیمار سبب کاهش شدید گرما و انرژی کل مصرفی می‌گردد. همچنین بیشترین میزان اسانس تولیدی در دمای 40 درجۀ سانتی‌گراد و استفاده از پیش‌تیمار مایکروویو با توان 360 وات به‌مدت 5/1 دقیقه به میزان 77/0 درصد و کمترین میزان اسانس تولیدی در دمای 60 درجۀ سانتی‌گراد و بدون استفاده از پیش‌تیمار به میزان 21/0 درصد به‌دست آمد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی شیمی