دوره 7، شماره 3 - ( 8-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 44-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
چکیده:  
در این پژوهش، اثر پارامتر فشار پرس به‌کاررفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی‌ـ اکسید نقره موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا چهار الکترود نقره (صفحۀ مثبت) با ترکیب 95‌درصد وزنی اکسید نقره، 9/4‌درصد وزنی پودر کربن و 1/0‌درصد وزنی رزین به روش متالورژی پودر و با فشار پرس 40، 60، 80 و 100 بار تهیه شد. سپس هر چهار الکترود اکسید نقره در زمان 13 دقیقه و دمای °C500 تحت عملیات سینترینگ قرار گرفتند. برای بررسی تأثیر فشار پرس به‌کاررفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی‌ـ نقره از آزمایش تخلیۀ الکتریکی در الکترولیز 4/1‌درصد وزنی هیدروکسیدپتاسیم (KOH) استفاده شد. برای بررسی ریزساختار الکترودها و آنالیز نقطه‌ای آن‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) استفاده شد. نتایج آزمایش‌های تخلیۀ الکتریکی نشان داد که فشار پرس 60 بار، بهینه‌ترین فشار پرس برای افزایش عمر باتری‌های روی‌ـ نقره است. براساس مشاهدات تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، با افزایش فشار پرس، میزان و اندازۀ تخلخل‌های ظاهری در الکترود نقره کاهش می‌یابد. همچنین نتایج آنالیز EDX دلالت بر افزایش اکسیژن الکترودهای نقره با افزایش فشار پرس داشت.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی برق