دوره 7، شماره 4 - ( 10-1396 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 52-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
چکیده:  
این تحقیق به مطالعۀ عددی بهبود عملکرد سیستم گرمایش از کف با رویکرد مدیریت بهره‌وری انرژی می‌پردازد. برای بهبود عملکرد سیستم گرمایش از کف، از پل‌های فلزی در دو جنس گالوانیزه و آلومینیوم با ضخامت نیم میلی‌متر استفاده شده است. برای یافتن طول بهینه پل در میان، پل‌ها با دو طول مختلف برابر با 1، 3/2، 3/1P/S= در نظر گرفته شده‌اند که P طول پل و S فضای خالی بین دو لولۀ مجاور است. برای لوله‌های سیستم گرمایش از کف دو دمای سیال C40 و C50 بررسی شده‌اند. برای مطالعۀ بیشتر روی عملکرد سیستم گرمایش از کف، از شرط جابه‌جایی و تشعشع در سطح با ضرایب انتقال گرمای مختلف براساس استاندارد EN 1264 استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده با حالت بدون پل مقایسه شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهندۀ بهبود قابل‌توجه راندمان گرمایی سیستم به میزان حداکثر 82/12% و 41/6% در C40 و 88/12% و 43/6% در C50 است. همچنین، شار گرمای خروجی از پنل گرمایشی مجهز به پل آلومینیومی به میزان حداکثر 05/6% بیشتر از آن در حالت پل گالوانیزه است. از سویی دیگر، نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، حکایت از عملکرد بهتر پل‌ها با طول1P/S= نسبت‌به پل‌ با طول 3/2P/S= به میزان 04/7% دارد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی مکانیک